Tietosuojaseloste

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

Me Willa’s deli & design -verkkopalvelussa huolehdimme yksityisyydensuojasta ja henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta. Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja verkkopalvelusta keräämme ja miten näitä tietoja käytämme.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä kaikkea muuta käyttäjien henkilötietoihin liittyvää tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, jonka avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötietojen lisäksi keräämme ei-henkilökohtaista tietoa palveluiden käytöstä.

Willa’s verkkosivuston käyttö edellyttää tämän tietosuojaselosteen hyväksymistä.

Rekisterin pitäjä

Willa’s design Oy (jatkossa ”Willa’s” tai ”me”) käyttää ja tallentaa tarvittavia käyttäjien henkilötietoja willas.fi -verkkosivuston sekä siihen liittyvien palveluiden tarjoamiseksi.

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja suojaamaan henkilöllisyyttäsi. Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen, markkinointiin tai muuhun perusteltuun yhteyteen. Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin nimi

Willa’s deli & designin markkinointirekisteri

Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan tietoja verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa tai muilla tavoin yhteystietonsa luovuttaneista asiakkaistamme ja uutiskirjeemme tilaajista.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Willa’sin ja sen tuotteiden markkinointiin, uutiskirjeiden, asiakastiedotteiden ja -kutsujen postitukseen sekä räätälöidyn sisällön, esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden mukaisen markkinoinnin luomiseen ja mainonnan vaikuttavuuden seurantaan.

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa ulkopuolisille.

Rekisteriin kerätyt tiedot

Keräämme automaattisesti tietoa asioinnistasi verkkosivustollamme. Tällaista tietoa on esimerkiksi tietokoneesi IP-osoite, selailun ajankohta, verkkosivu jolta olet tulossa ja verkkosivu jolle siirryt. Lisäksi voimme rekisteröidä klikkaamasi linkit, istunnon keston sekä selaimesi tai laitteesi tyypin sekä muut vastaavat tiedot. Uutiskirjetilaajista tallennamme lisäksi tarpeelliset osoite- ja henkilötiedot.

Rekisteriin kerätään tietoja myös:

  • Internet-sivujen ja sähköpostin kautta tulleiden uutiskirjetilausten ja muiden yhteydenottojen kautta.
  • Henkilökohtaisesta kontaktoinnista, kuten asiakas- ja myyntitilaisuuksista ja messutapahtumista asiakkaan suostumuksella.

Katso asiakastietojen käsittelystä tarkemmin henkilörekisterin rekisteriselosteesta jäljempänä.

Rekisteriin kerättyjen tietojen käsittely

Käytämme asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja pelkästään ennalta määritettyihin käyttötarkoituksiin, kuten tuotteidemme ja palveluidemme sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen.

Voimme yhdistää eri toimintojen yhteydessä saamiamme tietoja niiltä osin kuin ne on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Voimme myös käyttää keräämiämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa käytämme tietoja asiakasviestien välittämiseen ja tuotteidemme tai palveluidemme markkinointiin. Voimme käyttää tietoja myös tuotteidemme ja palveluidemme kohdentamiseen ja henkilöintiin.

Mahdollisesta suoramarkkinointikiellosta huolimatta voimme lähettää palveluilmoituksia esimerkiksi vika- ja häiriötiedotteita.

Rekisteritietojen luovutus

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Voimme myös luovuttaa asiakastietojamme kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

Yritysjärjestelyiden ja -kauppojen yhteydessä voimme luovuttaa asiakastietomme ostajalle.

Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä myös ulkopuolisiin verkkopalveluihin, joilla saattaa olla erilaiset tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että asiakkaamme tutustuvat näiden sivujen tietosuojakäytäntöihin erikseen. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolisen palveluista tai niiden tietoturvasta.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty sekä vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit itse pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista lain puitteissa.

Asiakkailla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Lähetä tietojasi koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena rekisterivastaavalle, toimitamme tiedot mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin 6 kuukauden kuluessa.

Rekisterivastaava
Pia Hillgrén
Willa’s design Oy
Rakentajantie 31 A
20780 Kaarina

Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio on julkaistu verkkosivuillamme ja sinun tulisi tarkistaa se säännöllisesti sivustolla vieraillessasi.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteestamme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä:

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Pia Hillgrén

Sähköpostitse: pia.hillgren@willas.fi
Puhelimitse: +358 44 9727 408

21.6.2018

Versio.1.2

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa eri verkkopalveluissa vierailtaessa. Evästeiden avulla sivusto tunnistaa käyttämäsi tietokoneen.

Evästeiden keräämiä tietoja käytetään mm. käyttäjäkokemuksen personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja palvelun parantamiseen sekä kävijätietojen seurantaan ja analysointiin.

Evästetietoja ei yhdistetä keräämiimme rekisteritietoihin, vaan niitä käytetään ainoastaan yleisellä tasolla.

Halutessasi voit poistaa selaimeesi tallentuneet evästeet, mutta niiden poistaminen saattaa estää tai haitata sivustomme käyttöä.

Henkilörekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10.§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Willa’s design Oy
Rakentajantie 31 A
20780 Kaarina
p. 044 9727 408

y-tunnus: 2581112-5

Rekisteristä vastaava henkilö

Pia Hillgrén
pia.hillgren@willas.fi

Rekisterin nimi

Willa’sin asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Willa’sin palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja asiakkuuden hoitoon, kuten laskutukseen, toimitukseen ja asiakkuuden kehittämiseen, esimerkiksi asiakas- tai markkinatutkimukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Yritys
  • Ikä/syntymäaika
  • Uutiskirjetilaustiedot tai sivuston rekisteröitymistiedot

Jos asioit verkkokaupassamme käsittelemme myös asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten rekisteröitymis- ja kirjautumistietoja, tuotteiden ja palveluiden maksutietoja, toimitustietoja ja muita asiakkaan ja Willa’sin välistä kanssakäymistä kuvaavia tietoja. Voimme myös luovuttaa tietoja maksupalvelusta vastaavalle palveluntarjoajalle laskuttamista varten.

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään tämän suostumuksella. Tietoja voidaan kerätä myös muista Willa’sin järjestelmistä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty sekä vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

Willa’s oikoo ja päivittää vanhentuneita tietoja ja poistaa tarpeettomia tietoja rekistereistä mahdollisuuksien mukaan, minkä lisäksi asiakas voi itse pyytää tietojen korjaamista tai poistamista ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään.